Vyklízení bytů, starých chalup i pozůstalostí

Dnes máme spolehlivé pracovní týmy, které se zabývají vyklízením bytů, domů, ale i sklepních prostor nebo půd. Nacházejí tam mnohdy i cenné poklady, které jsou již dávno zapomenuty, nebo které již nikdo nechce. Pokud máme před sebou úkol, jakým je vyklízení velkého sklepa, nebo vyklízení pozůstalosti po zemřelé osobě, můžeme se obrátit právě na tuto firmu. Mají nejen odborné zkušenosti, ale mohou nám i dobře poradit, jak naložit s nepotřebným majetkem.

 

Stěhování Brno

Vyklízení půdních a sklepních prostor

Každé staré stavení má většinou půdu a sklep. Pokud jsme takovou budovou koupili nebo zdědili, jistě se budeme chtít těchto nepotřebných věcí ze sklepa zbavit. Pokud se spolehneme na vlastní síly, přijde nás to možná trochu levněji, ale musíme počítat s vynaloženým časem, který nad touto činností strávíme. Zavolat si na pomoc profesionální vyklízecí firmu je jistě v takových případech určitě na místě a to z toho důvodu, že mají daleko více zaměstnanců a práce tak nebude trvat týden a jsou schopni přistavět i kontejner, do kterého se všechno to harampádí jednoduše naloží a odveze na legální skládku.

Mnohé sklepy nebo půdní prostory ukrývají i svá tajemství a poklady, o kterých jsme možná neměli ani tušení. V některých praktických případech se dokonce stalo, že pracovníci takové vyklízecí firmy našli ve starém sklepě munici ještě z dob druhé světové války. Což překvapilo nejen samotné pracovníky firmy, ale i majitele domu.

Vyklízení pozůstalostí

Pokud se jedná o vyklízení pozůstalostí, firmy dnes vyklízejí i byty nebo domy po našich zemřelých rodinných příslušnících a jsou proškoleni tak, aby se chovali víceméně slušně a s určitou pietou. Je dobré si předem s vyklízecí firmou ujasnit podmínky, dát stranou věci, které bychom si chtěli ponechat a vše ostatní nechat právě na pracovním týmu. Staré elektrospotřebiče, které jsou určené k likvidaci odvezeny k ekologické likvidaci a nemusíme se tak obávat z nešetrnosti k životnímu prostředí.

Doplňkové služby

Některé vyklízecí firmy nabízejí jako doplňkové služby také desinfekci vyklízeného prostoru, ale pokud jde o sklepní prostory plné hlodavců, tak nabízejí i deratizaci. U některých firem najdeme také jako doplňkovou službu menší bourací práce a suť, která například vznikne je jejími pracovníky také odvezena na skládku. Veškeré tyto služby jsou ovšem zpoplatněny, s čímž musíme počítat.

Pomoc odborné firmy při vyklízení bytů, domů a různých prostor se jistě vyplatí, protože by nás to stálo přinejmenším víkendovou práci a čas bychom tak mohli věnovat třeba rodině.