Pronájem pracovních plošin Praha

Údržba veřejného osvětlení

Soustavy veřejného osvětlení zajišťují dostatečné osvětlení veřejných prostranství, ulic i silnic, pro zajištění dostatečného osvětlení těchto prostor při snížené viditelnosti a v první řadě je účelem tohoto osvětlení zajištění bezpečnosti díky zvýšení viditelnosti. Poskytování veřejného osvětlování se řadí mezi veřejně prospěšné služby a slouží tedy bez výjimky všem občanům. Vlastníkem zařízení veřejného osvětlení je podle příslušných zákonů obec, správce komunikací nebo vlastník či provozovatel objektu, kteří také zodpovídají za spolehlivý chod a funkčnost. Provozovatel osvětlovacích sítí má také zákonnou povinnost zajistit veškerou údržbu i náležitý servis, pro dokonalé fungování těchto služeb. K základním prvkům osvětlovacích soustav patří svítidla, nosné konstrukce, elektrické rozvody a ovládací systém. Veškeré tyto prvky musí být náležitě udržovány, aby byl zajištěn bezproblémový chod systému.

Využijte pomoci zdvižných plošin

Během provozu se postupně snižuje světelný tok osvětlovacího zařízení, protože se na svítidle usazuje prach a nečistoty. Je tedy nutné zajistit patřičnou údržbu svítilen a mít také k dispozici potřebnou techniku pro případ, že by bylo nutné odstranit jakoukoliv technickou závadu na zařízení. Společnost Pronájem plošin Praha poskytuje zdvižné plošiny pro účely výškových prací, mezi které bezpochyby patří i údržba a montáže veřejného osvětlení. Plošiny mohou být použity i při údržbě semaforů nebo kamerových systémů. Kontaktujte dispečink firmy Pronájem plošin Praha a zajistěte si pronájem příslušné plošiny, která bude vyhovovat nárokům Vaší zakázky. Odborný personál Vám spolehlivě poradí s výběrem vhodného pracovního stroje a zajistí Vám i odbornou a proškolenou obsluhu dané plošiny. Společnost má pro účely pronájmu k dispozici vysokozdvižné, hydraulické, pracovní i montážní plošiny, díky nimž se stanou Vaše výškové práce snadnými záležitostmi.