Pokládka koberců

Pokládání koberců je specifická činnost, které se věnuje řada firem a společností. Koberců je calá řada, rozdělit je lze podle způsobů použití a podle materálů, ze kterých je koberec vyrobený. Pokud tedy přemýšlíte o výměně nebo o pokládce koberce, zvažte, jaký druh nebo typ koberce bude pro vaše prostory vhodný.

Jak probíhá pokládka koberce

Vprvní fáti musí dojít k zaměření prostoru, kde bude koberec umístěný. Většina prostorů nebývá rovných, s určitým přesahem si při výpočtu velikosti koberce musí počítat.

Po zaměření prostoru už nic nebrání tomu, aby se koberec vybral a zkrátil na příslušnou velikost. Pokud je koberec větších rozměrů, bude vám ho muset přivézt specializovaná firma – koberec by se neměl skládat – mohlo by dojít k trvalému poškození.

Při samotné pokládce je dobré použít vhodné lepicí pásky – nejlépe oboustranné. Tyto lepicí pásky slouží k pevné fixaci koberce k podkladu, koberec se nebude po podkladu posouvat. Pokud je celý prostor zaplněný více pásy koberce, je také dobré tyto spoje zafixovat pomocí lepicí pásky – ta už nemusí být oboustranná, stačí obyčejná lepicí páska. Takto uchycený koberec bude dokonale přichycený a při čištění koberce nebudete mít žádný problém.